Sindikat Radnika Srbije je omogućio svojim članovima…

PRAVO

Advokatska kancelarija Milosavljević je u celosti posvećena zaštiti prava i na pravu zasnovanih interesa svojih klijenata.

KONTAKT INFORMACIJE

T: +381 63 577 175
T: +381 64 534 37 33
E: office@lawmilosavljevic.rs

Zeleni Venac 2a
11000, Beograd