Pristupnica

Za učlanjenje – pristupanje
u Sindikat Radnika Srbije

• У Синдикат Радника Србије учлањујем се добровољно.
• Прихватам права и обавезе утврђене Статутом синдиката и правилима Синдикалне организације.
• Упознат-а сам са статутарном одредбом да могу бити члан само једног синдиката.
• Сагласан-на сам да се од моје зараде сваког месеца одбија синдикална чланарина – у висини утврђеној општим актом, односно одлуком надлежног органа синдиката и Синдикалне организације.

    pdf icon